S-HLR

En HLR utbildning som lämpar sig för personal inom sjukvården, tex tandvårdspersonal, skönhetskliniker, hemsjukvård samt studenter på vårdutbildningar. 

Innehåll
 

  • Grundläggande kunskaper för HLR samt hjärtstartare
  • Utföra HLR med både en- och två- livräddarteknik
  • Behandla patient utifrån handlingsplanen S-HLR
  • Behandla patient vid luftvägsstopp

Förkunskap

 
  • Inläst kursbok S-HLR
  • Genomfört webbutbildning för S-HLR

Kursupplägg
Deltagare: Max 6 deltagare
Tidsåtgång: 4-5h
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om åretKommande kurser: