Vuxen HLR

Under denna HLR kurs lär sig deltagarna hur man utför hjärt- och lungräddning på en vuxen person, hur man använder en hjärtstartare samt veta hur man skall hantera ett luftvägsstopp. Målet med utbildningen är att kursdeltagarna fått den kunskap som krävs för att man skall känna sig trygg och våga agera. Våra utbildningar följer HLR-rådets riktlinjer.

Innehåll

  • Identifiera hjärtstopp
  • Medvetandekontroll
  • Larma 112
  • Andningskontroll
  • HLR-teknik med praktiska övningar
  • Hjärtstartare med praktiska övningar
  • Livräddning vi luftvägsstopp
     
Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

Kursupplägg
Deltagare: Max 12 deltagare
Tidsåtgång: 90-120 min
Plats: Vi kommer ut till er arbetsplats.

Vi håller HLR utbildningar i hela landet!Kommande kurser: