Första hjälpen

Denna utbildning är en grundläggande utbildning för att få kunskap kring att rädda liv, förebygga vidare skadeutveckling och möjliggöra återhämtning samt minska smärta och lidande hos en skadad person. En utbildning i Första hjälpen skall göra deltagarna mer trygga i att kunna göra en första insats vid akut sjukdom eller olycka.

Innehåll

  • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
  • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
  • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
  • Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.


Kursupplägg
Deltagare: Max 12 deltagare
Tidsåtgång: 4 h
Plats: Vi kommer ut till er arbetsplats.Kommande kurser: