Brandfarliga arbeten

Omsorg & behandling utbildar ert företag i brandfarliga arbeten, ett krav från försäkringsbolagen för dig som utför någon form av arbete där det finns risk för gnistbildning eller brand.

Utbildningen består av teoretisk och praktisk träning som sedan avslutas med ett certifieringsprov för att få sitt tillstånd.

Brandfarliga arbeten

Tidsåtgång 6-8h / kurstillfälle
Antal deltagare per tillfälle: upp till 15 personer
För att hålla kunskaperna uppdaterade praktiskt och teoretiskt samt kunna ta del av nya riktlinjer och rekommendationer kräver försäkringsbolagen att man går utbildningen minst vart femte år, men gärna oftare än så.

Efter godkänt prov kommer deltagarna få ett certifikat på att denne får utföra brandfarliga arbeten.

Förkunskaper Brandfarliga arbeten

Inga tidigare kunskaper krävs.
 Vi anpassar nivån på utbildningen efter era nuvarande kunskaper och har även möjlighet att göra utbildningen anpassad efter just er bransch.
Oavsett om det är första gången som ni utför denna utbildning och önskar bara grunderna eller har gjort liknande utbildning tidigare och vill ha en större fördjupning så löser vi detta.

Våra instruktörer är brandmän med verkliga erfarenheter och höga kunskaper inom brandskydd, brandförlopp och är certifierade av Svebra (Svenska brandsäkerhetsföretag)

Lärandemål Brandfarliga arbeten
 

  • Samtliga säkerhetsregler vid utförande av ett arbete som kan starta en brand.
  • Vem kan utföra tillstånd i Brandfarliga arbeten?
  • Vilka behörigheter behöver just ert företag?
  • Vem får agera brandvakt?
  • Vad gäller vid brandfarlig vara?
  • Vilka krav finns på släckutrustning?
  • Praktiskt släckövningKommande kurser: